Makis Data

HELP Start - engelska för dyslektiker

Datorprogram till HELP Start - ett undervisningspaket som gör det möjligt för elever med dyslexi att läsa och stava på engelska.

Introduktionsvideo

Skolstil - skrivövningar

Skrivtecknen kan visas med hjälplinjer i övningsprogram som liknar ordbehandlingsprogram. Ljudning då tangenten trycks kan väljas.

Skolstil

ABC på PC - tangentbordsträning

Ett träningsprogram med ett nytt sätt att lära sig skriva utan att se på tangentbordet.

ABC på PC

Tord - ordbehandling

Omsorgsfullt pedagogiskt utformat ordbehandlingsprogram. Kan användas med eller utan talsyntes.

Tord

Lära med tecken - teckenspråk

Program med text, video, bild, ljud och animationer för träning av ca 500 tecken.

Lära med tecken

Mundo - Handledning till datorprogram

Författande av handledningar till datorprogram.  Utformning i tre format: web, Windows HTML Help och PDF.

Handledning till Mundo